Partners voor verandering

Kikker Groep ontwikkelt effectieve organisatiecultuur, leiderschap en teams.

Sinds 2008 bieden we de gevalideerde cultuurmeting, het Organizational Culture Assessment Instrument (© Kim Cameron) online aan. Wij werken bijna altijd met een OCAI cultuurmeting als startpunt, zowel in Nederland als daarbuiten.

De OCAI is online beschikbaar in 19 talen. Daarnaast bieden we Engelstalige online video training, boeken, workshops ter plekke en een online Positive Culture Academy aan waar je leert om een positieve, productieve cultuur te ontwikkelen.

Lees meer over het OCAI (Engelstalig).

De mensen

Ons team werkt met inzet en enthousiasme. We zijn stuk voor stuk pragmatische professionals en academisch geschoold.

Werkwijze

Onze werkwijze is methodisch, soms onorthodox, altijd gedreven en vooral pragmatisch: we gaan voor duurzame resultaten.

Visie

We werken vanuit de visie dat als mensen in organisaties zich ontwikkelen, organisaties ook duurzaam veranderen en de gewenste resultaten behalen.

Klanten kiezen Kikker Groep:

Het werkt!

Samen met onze opdrachtgevers boeken we goede resultaten. Er is merkbaar ander gedrag (cultuur), dat leidt tot meetbare resultaten: productief en veilig werken.
De cultuurscan maakt gedrag meetbaar en geeft grip op organisatiecultuur en daarmee resultaat. Een helder startpunt voor verandering of verbetering.
We hanteren een effectieve combinatie van technieken. Mensen leren niet alleen cognitief en theoretisch. Ze leren vooral door te ervaren, door hun overtuigingen en waarden te bekijken en te onderzoeken hoe dingen voor hen persoonlijk werken.
We werken nadrukkelijk met waarden en overtuigingen; 'van binnen naar buiten'. Verander de denkwijze, dan verandert gedrag duurzaam mee.
De combinatie van bedrijfskunde met gedragskunde: organisatiecultuur als sleutel, blijkt effectief; niet alleen structuren aanpassen, maar mensen veranderen en daarmee de organisatie. Ook zoeken we de grootste hefboom voor verandering.
Verandering beklijft pas als deze 'onbewust' wordt: door het intrainen van automatisch nieuw gedrag. Dit geeft veel meer resultaat dan managementboeken lezen, lezingen volgen of alleen cognitief leren en 'praten-over.'
We werken vraaggericht: wat heeft uw organisatie nodig? Zo maken we de vertaalslag van WAT (theorie) naar HOE-doen-wij-dat, zodat je daadwerkelijk effect hebt.

Betrokkenheid en kwaliteit

Onze mensen zijn persoonlijk betrokken en bereid 'erin te stappen'. Mensen noemen ons authentiek en open. Er zijn korte lijnen. Dat merken opdrachtgevers ook aan onze prijs-kwaliteitverhouding.

Wij draaien niet op kwantiteit en standaardisatie. Er is ruimte en aandacht om flexibel maatwerk te leveren; het gaat niet om de theorie of methode, maar om hoe je deze toepast zodat uw organisatie of team de gewenste resultaten haalt.