Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is af

De eindrapportage van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is beschikbaar!

De huidige cultuur is vooral intern gericht: de collegiale familiecultuur en beheersmatige hiërarchiecultuur scoren het hoogst. Dat moet anders, vindt de sector.

De zorg wil nog meer mensgerichtheid maar ook veel meer ondernemende, vernieuwende adhocratiecultuur. Dat betekent vrijheid om dingen op je eigen manier te doen en ruimte om te vernieuwen, naast nog meer aandacht voor de mens, collegialiteit en betrokkenheid. Belangrijke andere verschuiving is een sterke afname van resultaatgerichte marktcultuur, waarin men belang hecht aan productie en doelstellingen.
Bovendien blijkt: hoe groter de organisatie, hoe groter de wens tot verandering.

De scores laten een flinke verschuiving zien: een maat voor ontevredenheid. Professor Kim Cameron, ontwikkelaar van de OCAI cultuurscan, oordeelde: 'De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuurprofielen zijn substantieel. Het is een duidelijke boodschap dat verandering nodig is.'

Gezien de trends van marktwerking, kwaliteit en transparantie, personeelstekort en kritische 'zorgconsumenten' heeft de zorgsector meer externe gerichtheid nodig: adhocratiecultuur én marktcultuur, terwijl die laatste niet gewaardeerd wordt. De kunst is om marktcultuur te koppelen aan familiecultuur, die voor de zorgsector zo belangrijk is. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden op alle niveaus.

  • U kunt de rapportage vanaf nu gratis downloaden (Pdf, 3,4 Mb)