De mensen

Drs. Marcella Bremer M.Sc.B.A.

Marcella

Afgestudeerd als Bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (specialisatie: management van verandering) en als Trainer Neuro-Linguistic Bodywork (combinatie van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), cognitieve therapie en bewegingswerk).

Studeerde een tijdje psychologie, rechten en journalistiek. Volgde gedurende haar loopbaan diverse cursussen op het gebied van communicatie, persoonlijke en organisatie-ontwikkeling zoals Verandermanagement & NLP en Rationeel-Emotieve Therapie.

Werkte sinds 1990 als organisatie- en communicatie-adviseur in diverse functies. Publiceerde diverse artikelen over mens en organisatie als publicist.

Richtte in 1997 het communicatiebureau Images & Words op en werkte daarbij mede voor de zorgsector. Ervaarde management en leidinggeven ook in de praktijk naarmate het aantal collega's groeide.

Nieuwe Helden

In 1999 begon ze met het geven van teamworkshops en publiceerde het boek 'Nieuwe Helden' (2000) over ontwikkeling van mens en organisatie. Daarna volgden trainingen en lezingen voor managementteams en congressen.

Als oprichter van Kikker Groep combineert ze bedrijfskunde en praktische resultaatgerichtheid met haar fascinatie voor mensen, gedrag en ontwikkeling: hoe krijg je mensen individueel en in groepsverband zover dat ze zich ontplooien, dat ze doen wat ze zich voornemen en hun 'beste bijdrage' leveren? Dit vanuit de overtuiging dat ware voldoening en daarmee geluk voortkomen uit zelfontplooiing en authenticiteit: zijn wie je bent, doen wat je kunt en jezelf blijven ontwikkelen.

Drs. ing. Marcel Lamers

Marcel Lamers

Afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als theoretisch bioloog en als milieukundige. Rondde de opleiding Practitioner Neuro-Linguistic Bodywork af (combinatie van Neurolinguïstisch Programmeren (NLP), cognitieve therapie en bewegingswerk) evenals de certificatie-opleiding Metaprofiel Analyse® aan het Instituut voor Eclectische Psychologie.

Volgde tijdens zijn loopbaan diverse cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling zoals Symbolic Modelling.

Werkte in de wetenschap met computersimulaties en ging daarmee verder als ICT-adviseur, programmeur en consultant.

Richtte in 1997 het communicatiebureau Images & Words op en deed ervaring op met management en leidinggeven naarmate het aantal collega's groeide. Begon als adviseur steeds meer te coachen, zowel opdrachtgevers als collega's.

Na afronding van zijn NLB-opleiding richtte hij Kikker Groep op. Werkt nu als adviseur, coach en trainer vanuit de overtuiging dat we veel meer kunnen dan we voor mogelijk achten en dat we nog maar net begonnen zijn met het vertalen van de gebruikershandleiding van ons brein.

Wil de Groot-Bolluijt MScN


Afgestudeerd in Master of Science in Nursing met als afstudeerscriptie verandermanagement en organisatiecultuur. Heeft ruim 20 jaar ervaring in leidinggevende, management en bestuurlijke functies, waarin ze zich steeds meer is gaan richten op het werken met groepen, het begeleiden van veranderingstrajecten en het uitvoeren van innovatieve projecten in de zorg.

Wil is gespecialiseerd in verandermanagement en organisatiecultuur, kwaliteitsmanagement, coaching en training voor het strategisch en tactisch management in de gezondheidszorg. Haar eigen bureau voor training, coaching en advies is GrootBolwerk.

Heeft de afgelopen periode verschillende verandermanagementprojecten opgezet, zoals een Landelijk Project voor ICT & Zorg: ontwikkeling en organisatie van DIGI-ZORG en werkte ook parttime als Manager Zorg in het UMC Utrecht. De komende maanden staan de activiteiten binnen haar eigen bedrijf weer centraal, waarbij de samenwerking met Kikker Groep een belangrijke rol speelt.

Wil geeft graag leiding, stuurt teams aan, brengt mensen bij elkaar en begeleidt werkprocessen, zowel teamgericht als individueel. Zij is praktisch, resultaatgericht en innovatief. Ze is steeds op zoek naar de beste mogelijkheid om informatie over te brengen, ervaring te delen en theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Het OCAI-cultuurinstrument gebruikt ze graag als handig middel bij de zoektocht naar de beste aansluiting van mens en organisatie. Zij motiveert en enthousiasmeert en beschikt over goede communicatieve vaardigheden om mensen met elkaar te laten samenwerken. Het verbinden van mensen staat voor haar centraal.

Drs. Virginie Kuppens

Virginie Kuppens

Afgestudeerd in Cultuur, Organisatie en Management (COM) aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (Specialisatie: Organisatie Advies Processen). Diverse vakopleidingen gevolgd waaronder de opleiding tot procesbegeleider/coach bij International Institute for the Application of Social Sciences. Daarnaast is zij gecertificeerd Trainer Communicatieve Vaardigheden en Birkmanconsultant.

Werkte de afgelopen 12 jaar als trainer, (team) coach, procesbegeleider en projectmanager in de zakelijke dienstverlening (bank & verzekeringswezen) en non-profit sector (recreatiewerk, zorg & onderwijs). Ze heeft ruime ervaring als begeleider op vaardigheid-, inzicht, attitude- en procesniveau op het gebied van leiderschap, teambuilding, persoonlijk effectiviteit, communicatie, timemanagement en loopbaanoriëntatie. Ze werkt vanuit een integratieve aanpak en hanteert methodieken als Transactionele Analyse, NLP, Gestalt, Systeemdenken en de Group Relations benadering.

Virginie begeleidt mensen met betrokkenheid, nieuwsgierigheid en integriteit en werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens, team en organisatie de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen in een nieuwe gewenste richting. Zij streeft ernaar een omgeving te creëren die uitdaagt, waar unieke talenten en uitdagingen worden ontdekt en mensen in hun kracht om die keuzes te maken waar zij verantwoordelijk voor willen zijn!