Teamvorming

Hoe belangrijk teamvorming ook is, niet overal wordt er methodisch aan gewerkt.
Toch is het samenstellen van een optimaal team, gericht op de doelen en taken die het team moet vervullen, een eerste voorwaarde voor productief en veilig werken.

De teamvorming bepaalt de kwaliteit van de samenwerking en daarmee de uitstraling en de resultaten van het team. Glimlachende professionals of onderhuidse irritaties? De klant merkt het en weegt het mee in het eindoordeel. Snelle en goede dienstverlening of producten worden geleverd door 'winning teams'.

Ook bij bestaande teams kan teamvorming worden ingezet om de samenwerking verder te verbeteren. Met het oog op de toekomst kan worden bepaald aan welke profielen eventuele nieuwe collega's moeten voldoen om het team allround te maken.

Kikker Groep werkt aan teamvorming op basis van: