Teamcoaching

Door hiërarchie, status en machtsverschillen, door werkdruk, gehaaste of soms botte communicatie, tegengestelde belangen en eilandjes, gaan niet alleen veel kostbare tijd, energie en informatie verloren, maar is er ook onveiligheid ingebouwd in de organisatiecultuur. Tussen teams – maar ook binnen teams.

Teamcoaching is een gericht instrument om bestaande teams die 'niet lekker lopen' door interventies te coachen naar een effectieve manier van samenwerken. Vaak gebeurt dit in de vorm van procesbegeleiding tijdens regulier werkoverleg, soms gebeurt dit tijdens aparte themabijeenkomsten, workshops of trainingsdagen.

De begeleider van Kikker Groep observeert verbale en non-verbale communicatie; zo worden interactiepatronen in het team duidelijk. Door het navragen, hiervan bewust worden, door onuitspreekbare kwesties te bespreken en op te ruimen, door verwachtingen af te stemmen, conflicten te managen en interventies te doen, wordt het team in een aantal sessies gecoacht naar een goed niveau van samenwerking.

Kikker Groep werkt aan teamcoaching op basis van:

  • Metaprofiel Analyse®; hoe werken de metaprofielen op elkaar in, hoe kunnen we beter met verschillen omgaan en welke ontbreken nog?
  • de trainingsmodule: Metaprofiel Analyse® in het team
  • de trainingsmodule: Lerende teams
  • bij hardnekkige vraagstukken; analyse en interventies op basis van Speelveld der Verandering
  • teamcoaching en procesbegeleiding gedurende een periode van bijvoorbeeld 3 maanden, tijdens regulier werkoverleg
  • teamcoaching en procesbegeleiding tijdens 3-6 aparte groepsessies, specifiek gericht op dit onderwerp, incl theorie over fasen in de teamvorming en zelf-assessment door het team

Roel van der Maten, regiomanager a.i. Philadelphia Zorg:

'Ik vond de training waardevol. We hebben gewerkt aan teamcoaching en communicatie. Ook de andere MT-leden waren positief. Nu gaan we het geleerde verder toepassen in ons werk. De rust, helderheid en humor van de trainers sprak mij ook erg aan.'