• Kikker Groep ontwikkelt organisatieculturen en daarmee duurzame verandering; we hebben als partners langdurige relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor ieders expertise.
  • Kikker Groep is procesbegeleider. We adviseren en interveniëren vooral op proceskant: gedragskundig, systemisch, bedrijfskundig. We verbinden ons aan uw organisatie voor een bepaalde periode en worden uiteindelijk mede-speler. We adviseren dus niet 'op afstand' en vertrekken niet na het rapport.
  • Inhoudelijk is de opdrachtgever de expert. De opdrachtgever kent de eigen organisatie het beste; alleen is men zich niet altijd bewust van die impliciete kennis. Daarom is een goede vragensteller nodig, eerder dan een expert die antwoorden geeft en de opdrachtgever het werk uit handen neemt. Kikker Groep helpt de opdrachtgever te zien hoe men ongewenste situaties mede zelf in stand houdt en begeleidt de ontwikkeling naar de gewenste situatie en resultaten. De opdrachtgever neemt inhoudelijke beslissingen en doet het voornaamste werk. Kikker Groep is er voor het HOE, vanuit onze expertise over menselijk en groepsgedrag, de opdrachtgever beslist het WAT.
  • Kikker Groep zet een collectief kader neer voor de gewenste ontwikkeling; een gedeeld referentiekader. Ook creëren we momentum en draagvlak binnen uw organisatie, zodat mensen zelf actief worden en mee-veranderen. Wij scheppen de voorwaarden om deze ontwikkeling, die ieder zelf moet willen aanpakken, zoveel mogelijk te stimuleren en bijna 'onvermijdelijk' te maken.
  • We hanteren een stapsgewijze, methodische aanpak van diagnose (nulmeting, cultuurscan) tot actieprogramma; een mix van collectieve en individuele interventies, coaching en training. Uiteindelijk is de investering in cultuur eenmalig (gedurende bijvoorbeeld een actieprogramma van twee jaar), terwijl het rendement hiervan structureel is.