Procesbegeleiding

Door procesbegeleiding op de werkplek, tijdens teambijeenkomsten, tijdens interventies of presentaties, wordt de leidinggevende gecoacht op de werkplek. De adviseur of coach heeft hier de rol van 'participerende observant'.

Tijdens coaching staat de beleving van de leidinggevende centraal, tijdens procesbegeleiding observeert de coach wat er feitelijk gebeurt. Dit gebeurt op de werkplek, tijdens het werk.

Dit wordt daarna nabesproken met de leidinggevende, waarna tips voor de volgende keer worden opgesteld.

Deze methode levert snel resultaat – maar de leidinggevende moet dit wel willen en 'durven'. De resultaten kunnen confronterend zijn.

Het is vaak een vervolg op individuele coaching van de leidinggevende, waarbij een stevige vertrouwensband tussen leidinggevende en coach is ontstaan.

Als er wordt afgesproken dat de coach waar nodig interventies doet, is er sprake van teamcoaching en worden hiertoe afspraken gemaakt met het hele team.