Leiderschapsontwikkeling: hefboom voor de hele organisatie

Organisaties veranderen niet; alleen mensen veranderen hun denkwijze en handelwijze. Leiderschap blijkt daarbij de cruciale factor, omdat leiders door hun woorden en daden de andere leden van de organisatie sterk beïnvloeden. Door al die individuele en gezamenlijke veranderprocessen, verandert de organisatie.

Hoe ontwikkel je leiderschap?

  • Door individuele coaching, gericht op nieuwe denkwijzen en gedrag, meetbaar op basis van Metaprofiel Analyse®.
  • Door procesbegeleiding op de werkplek, tijdens teambijeenkomsten, tijdens interventies of presentaties van de leidinggevende.
  • Door maatwerk management development: gerichte training van de leidinggevenden, meetbaar op basis van Metaprofiel Analyse®.

Leiderschap ontwikkelen biedt organisaties:

  • Een belangrijke hefboom tot verandering, omdat leiders vele mensen beïnvloeden. Als de belangrijkste 'cultuurdragers' zich ontwikkelen, is de meerderheid geneigd te volgen, zeker in combinatie met een gericht actieprogramma. Dit betekent effectiever veranderen, met minder weerstand.
  • Duurzame verandering van binnenuit, waardoor minder 'dwang en controle van buitenaf' nodig is. De verandering met het grootste effect is verandering van denkwijzen. Uit deze nieuwe waarden, criteria, overtuigingen, aannames en normen, volgt duurzaam nieuw gedrag aan de 'buitenkant'. Leiders moeten dit voorbeeld geven, aanmoedigen en voorwaardenscheppen.
  • Een veilige en productieve organisatiecultuur. Leiders die zichzelf ontwikkelen en dat laten merken, geven daarmee anderen toestemming tot ontwikkeling. Daarbij horen fouten, ervan leren, openheid. Het feit dat de leider leert, biedt ook de teamleden veiligheid. Leren is het toepassen van nieuwe informatie in gedrag, en is daarom productief voor organisaties.
  • Flexibel veranderingspotentieel. Leidinggevenden die zich ontwikkelen, bereiden de organisatie voor op voortdurende verandering in de toekomst.

Zonder persoonlijke verandering, geen duurzame organisatieverandering.
Managers die vinden dat alleen anderen moeten veranderen, bereiken geen veilige en productieve organisatiecultuur.