Verandermanagement & omgaan met weerstand

Berrie Stam, regiomanager Philadelphia Zorg Kop van Overijssel:

'De collega's in ons MT zijn erg enthousiast over de training rond Teambuilding en Verandermanagent. Zelf ben ik content met het gezamenlijke begrippenkader dat is ontstaan; dat mensen een eigen kaart van de wereld hebben en ook verschillen in metaprogramma's of denkstijlen.

De theoretische benadering van het proces Veranderen & reorganiseren heeft veel collega's geholpen om wat afstand te nemen en objectiever naar onze reorganisatie te kijken.'

Verandering vindt voortdurend plaats. Vernieuwing en kwaliteitsverbetering zijn aan de orde van de dag, ook zonder grote fusies of reorganisaties.

Indicatie

Bij fusie of reorganisatie (veranderingen), bij nieuwe werkwijzen of processen, nieuwe samenwerkingsverbanden, protocollen, na nieuw beleid of strategie, op weg naar een meer open cultuur (fouten melden), vraaggericht werken, en bij voortdurende vernieuwing en verbetering.

Opzet

 • Veranderen; de fasen in het proces
 • Beeldvorming en overtuigingen
 • Weerstand; lastig of nuttig?
 • Omgaan met weerstand: energie en informatie benutten
 • Aanhaken bij waarden en 'hogere' doelen; noodzaak 'maken'
 • Criteria; wat laat je los, wat houd je vast
 • Experimenteren
 • Elkaar aanspreken op afspraken en resultaten
 • Nonverbale technieken
 • Verandering belonen en bijsturen (teamleren)
 • Waar houd je jezelf (nog) tegen – en dus ook het team?

Resultaten

Duidelijk inzicht in veranderingsprocessen en menselijke reacties daarop; nieuwe manieren van kijken ontwikkelen en weerstand kunnen benutten; het team meekrijgen en betrekken.

Duur

Deze module duurt: 2 dagen (in overleg meer of minder).

Doelgroep

Managers en bestuurders, leidinggevenden, projectleiders, coördinatoren.