Training – blijven ontwikkelen

Sommige veranderingen vragen om aanvullende vaardigheden van managers, teamleden, professionals. Van communiceren tot leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, doelen stellen en bereiken, timemanagement, coachen of leren-van-fouten: Kikker Groep biedt workshops en trainingen op maat of als onderdeel van uw actieprogramma.

Incompany trainingen

De incompany trainingen zijn maatwerk tijdens een actieprogramma, maar zijn ook als op zichzelf staande training te boeken. Voorbeelden van modules vindt u hier:

Incompany trainingen bieden organisaties:

  • praktisch maatwerk, gericht op het resultaat dat uw organisatie wil bereiken.
  • groot en blijvend effect doordat zoveel mogelijk collega's gezamenlijk aan de slag gaan met hun mentale modellen en gedrag. Na de training delen ze een referentiekader en zullen ze elkaar eerder aanspreken op gewenst gedrag. Hoe meer collega's de training volgen, hoe beter de borging in de organisatie.
  • Een belangrijk instrument voor duurzame organisatieverandering; eerst veranderen mensen hun denkwijzen, daardoor verandert gedrag en daarmee organisatiecultuur.

Hoe werken de trainingen van Kikker Groep?

  • De incompany trainingen worden gegeven als onderdeel van een actieprogramma, maar zijn ook los te boeken. Vooraf vindt een zorgvuldige intake plaats.
  • Bij voorkeur vindt vooraf een nulmeting plaats; de Metaprofiel Analyse® die inzicht geeft in belangrijke individuele en gezamenlijke leerpunten.
  • De trainers werken zeer praktisch en vraaggericht. Indien nodig wordt het trainingsaanbod ter plekke aangepast aan de behoeften van de cursisten.
  • De nadruk ligt op het individuele proces en gedrag: hoe kan de cursist dit toepassen en het echt anders doen. We werken met een werkzame mix van theorie, mentale en non-verbale, fysieke technieken.
  • Het effect is groot doordat we nadrukkelijk werken met waarden en overtuigingen; van binnen naar buiten. Als overtuigingen werkelijk veranderen, verandert gedrag duurzaam mee. Dit vraagt het nodige van cursisten.
  • Door trainingsdagen te spreiden, oefenen cursisten de nieuwe technieken tussentijds in de dagelijkse praktijk en koppelen ze eventuele problemen terug tijdens de volgende trainingsdag. Dit borgt de nieuwe technieken in het dagelijks werk.

Berrie Stam, regiomanager Philadelphia Zorg Kop van Overijssel:

'De collega's in ons MT zijn erg enthousiast over de training rond Teambuilding en Verandermanagent. Zelf ben ik content met het gezamenlijke begrippenkader dat is ontstaan; dat mensen een eigen kaart van de wereld hebben en ook verschillen in metaprogramma's of denkstijlen.

De theoretische benadering van het proces Veranderen & reorganiseren heeft veel collega's geholpen om wat afstand te nemen en objectiever naar onze reorganisatie te kijken.'