Leergang Mensgericht Leidinggeven

Opzet:

 • Metaprofiel Analyse®: meting van denkstijlen
 • Zes trainingsdagen in een periode van vier maanden
 • Afsluitende individuele coaching

Doelgroep

Managers en leidinggevende professionals op HBO-niveau.

Bereik kwaliteit, productiviteit, tevreden personeel en tevreden klanten.
Leidinggeven is het beïnvloeden van gedrag. Hoe kom je van beleid naar dagelijkse praktijk? Hoe wordt ja-zeggen ook ja-doen? Kun je anderen veranderen? Hoe 'krijg je mensen zover'?
In de leergang 'Mensgericht leidinggeven' leert u hoe u uw eigen denkstijlen en gedrag inzet om dat van anderen te beïnvloeden. Bereik meer met uzelf als instrument!

Mensgericht is resultaatgericht

Mensgericht leidinggeven is uitermate taakgericht: wie oog heeft voor de mensen, bereikt ook meer qua taken. U beperkt ziekteverzuim en personeelstekort doordat tevreden mensen graag blijven, u bereikt teamdoelen of, waar nodig, bezuinigingen. Mensen denken en doen graag mee met een leidinggevende die aandacht en respect heeft voor hen.
In deze leergang ontdekt u hoe u dat aanpakt!

Programma

Vooraf: Metaprofiel Analyse®
Metaprofiel Analyse® (MPA) is gevalideerd door Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP). U doet deze test in circa een uur op uw eigen computer. U meet waarden, criteria, denk- en gedragsstijlen. Door dit inzicht kunt u gericht leren leidinggeven. U ontvangt uw 'Metaprofiel' in een schriftelijke rapportage.

Dag 1 Uw metaprofiel en dat van anderen
Kader en theorie van leidinggeven; uw bijzondere positie.
Leidinggeven volgens de 'Managerial grid': mensgericht én taakgericht
Metaprofiel Analyse®: metaprogramma's herkennen en benutten; beïnvloeden en communiceren met verschillende metaprogramma's.

Dag 2 Uw metaprofiel en het ideale profiel
Vervolg Metaprofiel Analyse®: metaprogramma's herkennen en benutten; inzicht en bewustwording, praktische oefeningen en inbreng van eigen cases.
Vergelijking van uw eigen metaprofiel met het normprofiel voor mensgericht leidinggeven.

Dag 3 Waarden, criteria, overtuigingen en cultuur
Theorie waarden, criteria en overtuigingen: hoe werken deze en sturen ze gedrag? Oefeningen om uw eigen criteria en overtuigingen op het gebied van leidinggeven te bepalen en om niet-effectieve overtuigingen te veranderen of non-actief te maken. Hiermee beïnvloedt u uw eigen gedrag duurzaam.
Inventariseren en benutten van waarden en criteria van professionals en werkcultuur in uw organisatie.

Dag 4 Leidinggeven en nonverbale communicatie
De werking van het brein, onbewuste beïnvloeding en non-verbale communicatie: hoe benut u dit bij leidinggeven? U leert eigen emoties managen en reageren op emoties van anderen.
Diverse technieken om aan te sluiten bij anderen en om waar nodig 'de baas te zijn'.

Dag 5 Leidinggeven: communiceren en interveniëren
Deze dag verdiept u kennis en vaardigheden rondom communiceren en leidinggeven.
Communiceren op drie niveaus en interventies leren doen, Roos van Leary (posities) benutten. Verdere verdieping met oefeningen voor nonverbaal leidinggeven en beïnvloeding.

Dag 6 Leidinggeven en cultuur
Als leidinggevende heeft u een groot aandeel in gezonde cultuur, waar problemen worden besproken en mensen van elkaar leren. Veiligheid en vertrouwen vormen een belangrijke basis voor effectieve samenwerking.
Hoe creëert u veiligheid in teams. Hoe intervenieert u in teams om een gezonde werkcultuur te bereiken? Hoe motiveert u professionals? Tot slot inventariseert u wat u nog nodig heeft om mensgericht leiding te geven.

Afsluiting: individuele coaching
Tijdens deze leergang werkt u intensief aan uzelf als leidinggevende. Drie maanden na afloop van de leergang krijgt u een coachingssessie van anderhalf uur waarin u precies dat kunt inbrengen wat u nog nodig heeft om mensgericht en effectief leiding te geven.

U leert effectief leidinggeven aan professionals doordat u

 • inzicht krijgt in uw eigen gedrag als sturingsmechanisme voor anderen
 • uw eigen gemeten denkstijlen leert hanteren; waarna u ook die van anderen herkent
 • adequaat kunt reageren op emoties en bezwaren
 • gewenst gedrag kan uitleggen en dit zelf ook laat zien
 • uw eigen nonverbale communicatie bewust gaat benutten
 • meer inzicht krijgt in groepsprocessen, cultuur en leiderschapsstijlen
 • interventies kunt doen bij ongewenst gedrag (mensen aanspreken, niets 'laten zitten')
 • duidelijk en respectvol communiceert en leiding geeft