Hoe vertalen we nieuwe strategie en beleid naar de werkvloer?

Dit is een van de belangrijkste managementvraagstukken. Het MT is soms de kopgroep die ver voor het peloton uitfietst. Moet ik het nu weer uitleggen? vraagt menige manager zich af. Snappen ze het niet of willen ze niet?

Feit is dat managers ontwikkelingen eerder aan zien komen en zich kunnen voorbereiden, zelf betrokken zijn bij het formuleren van nieuwe strategieën en het helemaal kunnen spellen.

Medewerkers of teamleden lopen daarbij achter; ze krijgen de informatie later en het is niet hun eigen plan; ze moeten zich dit eigen maken en inpassen in hun bestaande kaders.

Sterker nog; ze moeten de nieuwe strategie vertalen naar hun eigen, dagelijks werk. Wat wordt er nu precies verwacht? Op dit concrete detailniveau zijn nieuwe plannen dikwijls niet uitgewerkt. Daarbij zien en beoordelen managers en medewerkers dezelfde dingen vaak anders, vanuit hun eigen positie.

De vertaling naar hoe-dan-precies-in-mijn-geval is een belangrijke stap, die het liefst gezamenlijk in het team gemaakt wordt, begeleid door de leidinggevende.

Tips voor actie:

OCAI-assessment

OCAI-assessment voor bepaling van de huidige en gewenste werkcultuur: is de nieuwe strategie of beleid gebaseerd op andere waarden, die bij een nieuwe, andere cultuur horen? Dit kan weerstand en verwarring verhogen. OCAI nabespreken en acties vaststellen met gehele team.

Nulmeting

Nulmeting van de waarden, criteria en teamsamenwerking op basis van Metaprofiel Analyse®, gevolgd door twee dagen teamvorming met Metaprofiel Analyse®. Hoe werken we nu, wat hebben we in huis en welke denkstijlen of metaprogramma's moeten geactiveerd worden voor de nieuwe strategie?

Actieprogramma

Actieprogramma: op welk niveau moeten veranderingen plaatsvinden om de nieuwe strategie uit te voeren op afdelingsniveau? Wat betekent dit voor ons?

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: leidinggevenden kunnen baat hebben bij de communicatietraining, een workshop leidinggeven of de trainingsmodules Lerende teams of Doelen stellen en bereiken.

Teamvorming en teamcoaching

Teamvorming en teamcoaching: twee teamdagen n.a.v. Metaprofiel Analyse® of een gezamenlijke teambijeenkomst voor de vertaling van strategie naar de missie en doelen van het team en gewenst collectief en individueel gedrag: hoe-dan-precies? De bezwaren serieus nemen; ze kunnen informatie geven over belangrijke voordelen die verloren gaan als dingen anders moeten. Zie ook de trainingsmodule Verandermanagement.