Ik hoor te veel gemopper in de gangen – er hangt zo'n ontevreden stemming. Ook patiënten en cliënten merken dit.

Een goede analyse van wat er precies aan de hand is, is stap 1.

Eén van de denkstijlen of metaprogramma's is bijvoorbeeld 'mismatchen': letten op alles wat er niet klopt. Soms zijn er te veel mismatchers bij elkaar, die elkaar 'stimuleren'.

Soms is klagen een uiting van machteloosheid, ofwel het plaatsen van 'controle buiten jezelf' (één van de denkstijlen of metaprogramma's). Zo wordt het beleefd: we kunnen er niets aan doen, maar klagen erover kan tenminste wel.

Soms dient het klagen ter versterking van de onderlinge verbondenheid; wij tegen de rest/de boze beleidsmakers enz.

Soms is het een uiting van ontevredenheid – maar hoe komt het dat er wel wordt gemopperd, maar teamleden er niets mee/aan doen? Zijn er mogelijkheden om er iets aan te doen, of zien teamleden die mogelijkheden niet, zijn ze niet gewend om 'controle binnen zelf' (één van de denkstijlen of metaprogramma's) te hanteren?

Deze diagnose bepaalt de interventie.

Het telkens tegen elkaar herhalen van datgene wat niet goed gaat, verstrekt een negatief gevoel en de overtuiging dat 'het hier niet prettig werken is'. Helaas hebben overtuigingen de neiging om zichzelf te versterken, omdat ze fungeren als filter; het menselijk brein registreert vooral informatie die past bij bestaande overtuigingen.

Het is gevaarlijk voor de productiviteit, veiligheid en klant/patiënttevredenheid als je niet ingrijpt en dit geklaag accepteert.

Tips voor actie:

Analyseer

Analyseer dus: Welk doel dient het mopperen? Kan dit doel op andere manieren worden gerealiseerd? Waarover moppert men: is het waar en is het erg? Onderbouw deze beleving met feiten. Pas op basis van feiten kunnen leidinggevenden verwachtingen managen of actie ondernemen; 'Dit duurt nog zolang, we gaan dit en dat doen', of: teamcoaching is nodig om geroddel te stoppen en onderlinge beeldvorming bij te stellen.

Nulmeting

Nulmeting van de waarden, criteria en samenwerking op basis van Metaprofiel Analyse®. Hierin wordt duidelijk hoe denken en werken, hoe ze van elkaar verschillen en hoe die verschillen te benutten zijn. Zitten er (te) veel mismatchers in ons team?

OCAI-assessment

OCAI-assessment voor bepaling van de huidige en gewenste werkcultuur en mogelijke interventies; wat willen we veranderen, want we mopperen niet voor niets? Nabespreken en acties vaststellen met gehele team.

Speelveld der Verandering

Het Speelveld der Verandering werkt als nadere analyse. Soms is mopperen het bijproduct van wennen aan een nieuw systeem met andere waarden, en dient het mopperen om dit te verwerken.

Actieprogramma

Actieprogramma:het actieprogramma kan bestaan uit bovenstaande metingen, aangevuld met versterking van de leiders, teamcoaching en/of (afhankelijk van de diagnose) verbeterbijeenkomsten om de informatie en energie uit het mopperen te benutten voor verbeteringen in het werk.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: leidinggevenden kunnen beter leren interveniëren bij 'klaagculturen' door een workshop leidinggeven aangevuld met de communicatietraining. Laat merken welk gedrag gewenst is. Complimenteer een goede afhandeling, grijp in bij ongewenst gedrag, zoals klagen waar patiënten bij zijn. De anderen zullen stilzwijgend overnemen wat de leider tegen één persoon zegt in een groep.

Teamvorming en teamcoaching

Teamvorming en teamcoaching: Twee teamdagen n.a.v. Metaprofiel Analyse® of teamcoaching kunnen de start vormen voor beter communiceren, hanteren van de denkstijl 'controle binnen zelf' of verbeterbijeenkomsten.