Leidinggeven; uw rol in het team

Iedere manager kan zijn of haar leidinggevende positie bewust inzetten om vorm te geven aan een werkcultuur waarin teamleden het beste van zichzelf bijdragen. Hoe doe je dat; leidinggeven zodat de teamdoelen worden gehaald? Iedere verandering in de organisatie, begint met de leidinggevenden! Wat kunt u doen, zodat uw team zich ontwikkelt in de gewenste richting?

Indicatie

Voor leidinggevenden die streven naar meer resultaten met minder inspanning, die een open werkcultuur nastreven, bij fusie of reorganisatie (of andere veranderingen), bij gebrekkige communicatie, ziekteverzuim en stress, bij moeizame samenwerking, bij weerstand of als u meer gezag en zelfvertrouwen kunt gebruiken.

Opzet

 • Leidinggeven: archetype van gezag
 • Uw cruciale voorbeeldrol in teamcultuur
 • Overtuigingen die uw gedrag sturen
 • Eigenheid: uw denken, voelen en doen (zelfvertrouwen)
 • Leiding geven en... ontvangen
 • Nonverbale communicatie bij leidinggeven
 • Rolmodellen voor leiders
 • Stijlen van leidinggeven
 • Roos van Leary; macht en onmacht
 • Teamcoaching; interventies in werkcultuur
 • Omgaan met verschillen
 • Hoe houd ik mezelf (nog) tegen?

Resultaten

Bewust inzetten van uw rol als leidinggevende in het team; gerichte interventies doen in het team en de werkcultuur, authentiek en vol zelfvertrouwen leiding geven. Uzelf gebruiken als instrument voor verandering of om doelen beter haalbaar te maken. Groter zelfinzicht én inzicht in intermenselijke communicatiepatronen. Sturen van teamvorming in de gewenste richting.

Duur

Deze module duurt: minimaal 2, bij voorkeur 3 dagen (in overleg)

Doelgroep

Bestuurders en managers, het MT, projectleiders en coördinatoren, leidinggevenden die teams aansturen.