Timemanagement

Onmisbaar met de huidige werkdruk en door de onvoorspelbaarheid en snelheid van ontwikkelingen. Te volgen als team, maar gericht op individuele vaardigheden.

Timemanagement heeft meer te maken met cultuur dan u denkt... Wat zijn de belangrijkste waarden? Wanneer is het goed genoeg? Laat u zich afleiden of werkt u stug door...?

Indicatie

Bij hoge tijds- en werkdruk, ziekteverzuim en stress, na fusie of reorganisatie (veel veranderingen), bij onduidelijkheden in werklast of taakverdeling, als blijkt dat teams/teamleden hun doelen niet halen of afspraken structureel niet nakomen.

Opzet

  • Waarden en doelen onderzoeken
  • Omvang van doelen en opdelen in taken
  • Prioriteiten stellen
  • Vaststellen eigen tempo en denkstijl
  • Tijdmatrix; inzicht in eigen werk
  • Plannen: balans tussen werk en voorkeursstijl
  • Aan de slag met overtuigingen rondom tijd en werkdruk
  • Persoonlijke tijdlijn
  • Fysieke signalen

Resultaten

Meer rust en overzicht in eigen werk door betere planning, duidelijke keuzes en inzicht in uw eigen voorkeursstijl.

Duur

Deze module duurt 2 of 3 dagen.

Doelgroep

Teams, afdelingen, professionals en managers op ieder niveau.
Cursisten komen uit één afdeling of uit verschillende teams binnen de organisatie.