Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI)

Het Organizational Culture Assessment Instrument, ontwikkeld door hoogleraar organisatiekunde Robert Quinn & collega Kim Cameron, is een snelle diagnostische test die een herkenbare typering oplevert op organisatie- of teamniveau.

De OCAI is wetenschappelijk valide en snel en kost de deelnemers slechts een paar minuten. Het is een goed startpunt voor een actieprogramma om te komen tot cultuurverandering.

De test meet in welke mate er sprake is van (een mix van) vier culturen: familiecultuur, adhocratiecultuur, hiërarchiecultuur en/of marktcultuur.

Deze zijn gebaseerd op concurrerende onderliggende waarden, elk met hun eigen dominante kenmerken, criteria voor succes, stijl van leidinggeven, personeelsmanagement, onderlinge binding, strategische accenten en keuzes.

Deze vier cultuurtypen onderscheiden zich van elkaar in de waarde die ze hechten aan:

  • flexibiliteit en vrijheid van handelen versus stabiliteit en beheersbaarheid
  • interne beheersbaarheid en intregratie versus externe positionering en differentiatie.

De test geeft inzicht in het verschil tussen de huidige en de gewenste cultuur. Daarmee is de OCAI zoals gezegd de start voor een actieprogramma.

Opzet

Alle leidinggevenden en medewerkers of een representatieve steekproef daarvan maken de test via internet. De scan die daaruit voortkomt, geeft inzicht in de huidige en gewenste organisatie of teamcultuur volgens de vier cultuurtypen van Quinn & Cameron.