Metaprofiel Analyse®

Metaprofiel Analyse® (MPA) is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP).

Metaprogramma's zijn meetbare denkstijlen met bijbehorende waarden, criteria en gedrag. Meting hiervan vindt plaats via een test per computer die medewerkers of een representatieve steekproef daarvan invullen.

Het resultaat is een metaprofiel van het individu, en van allen gezamenlijk: het metaprofiel van een team of organisatie.

Het voordeel van (MPA) is dat deze meting persoonlijke actiepunten identificeert voor leidinggevenden en medewerkers van organisatie of team, in relatie tot het gewenste metaprofiel van organisatie/teamcultuur.

Daarmee is 'cultuurverandering' direct te koppelen aan individueel en collectief gedrag; als basis voor een persoonlijk ontwikkelplan (POP), competentiemanagement, teamvorming en teamcoaching, management development of voor zeer gerichte coaching. Metaprogramma's maken gedrag meetbaar, herhaalbaar en concreet.

Opzet

  • Alle leidinggevenden en medewerkers of een representatieve steekproef daarvan maken de test op de computer. De scan die daaruit voortkomt, geeft inzicht in de waarden, criteria en voorkeursstijlen van alle deelnemers.
  • De MPA wordt nabesproken; met concrete, praktische actiepunten om te komen tot een effectieve cultuur.
  • De MPA kan worden uitgebreid met Organizational Culture Assessment Instrument van Quinn & Cameron, interviews en/of observatie.

Duur

Een intakebijeenkomst, het individueel maken van de test op de computer, en twee tot drie gezamenlijke teamdagen met alle deelnemers. Rapportage met conclusies en advies.
Hierna is een actieprogramma indien gewenst de volgende stap.
Doorlooptijd (MPA): maximaal 1 maand.

Rudolf van Tilborg, regiomanager Philadelphia Veluwezoom:

Metaprogramma's verklaarden teamgedrag
'De metaprogramma's werkten verhelderend en gaven mede verklaringen voor teamgedrag. Dit werkte prikkelend en inspirerend om aan de hand van de metaprogramma's te komen tot een teamprofiel.'