Ons team functioneert wel goed, maar haalt mindere resultaten dan de andere teams.

Soms is een team te aardig voor elkaar. Wij zien het wel eens, vooral in de Care. Mensen spreken elkaar niet aan op te laat komen, op het niet nakomen van afspraken. Men wil het gezellig houden en iedereen bedoelt het goed, vanuit dezelfde idealen en waarden.

Collegialiteit en saamhorigheid zijn soms belangrijker waarden dan rapportages voor de leiding, kostenbewustzijn, tijdigheid of productiviteit. Hoewel er wel ergernissen zijn – maar die spreken we niet uit. Soms ligt dat aan het Metaprofiel van het team; veel 'matchers' (mensen die letten op alles wat er OK is) houden het graag gezellig.

Soms ligt het aan de (verkeerde) manier van timemanagement en doelen stellen – waardoor het team ze niet bereikt. Of moeten mensen simpelweg oefenen met feedback geven – als je dit beter kunt, doe je het eerder en makkelijker. Soms is er een gedeelde beperkende overtuiging; dat resultaatgerichtheid niet 'gezellig en prettig' werkt. Dat het te hard en zakelijk is.

Een goede analyse van wat er precies aan de hand is, is stap 1.

Tips voor actie:

Nulmeting

Nulmeting van de waarden, criteria en teamsamenwerking op basis van Metaprofiel Analyse®, gevolgd door twee dagen teamvorming en teamcoaching met Metaprofiel Analyse®. Hierin wordt duidelijk wat mensen verwachten, hoe ze van elkaar verschillen en hoe die verschillen te benutten zijn.

Teamvorming en teamcoaching

Teamvorming en teamcoaching: Twee teamdagen n.a.v. Metaprofiel Analyse® of een teamtraining Doelen stellen en Bereiken of Timemanagement of teamcoaching kunnen de oplossing vormen door nieuwe inzichten en vaardigheden te 'installeren'. De communicatietraining leert teamleden feedback geven en elkaar stimuleren.

OCAI-assessment

OCAI-assessment voor bepaling van de teamcultuur en specifieke interventies; wat gaan we meer en minder doen. Nabespreken en acties vaststellen in een teamdag.

Actieprogramma

Actieprogramma: op welk niveau moeten veranderingen plaatsvinden? Soms moeten werkwijzen worden aangepast, soms volstaan interventies op fysiek niveau, soms zijn aanvullende vaardigheden nodig (om tijdsdruk te managen en resultaten te bereiken). Het hoogste niveau zijn de individuele en gezamenlijke mentale modellen die ieders gedrag sturen.

Speelveld der Verandering

Soms is nadere analyse met het Speelveld der Verandering nuttig om de grootste hefboom tot verandering te vinden.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: leidinggevenden die zich bewust zijn van interactiepatronen in teams en de ongewenste effecten ervan, kunnen ze ombuigen. Het gedrag van de leider heeft een groot effect op een team. Opties zijn management development, een workshop leidinggeven of specifieke coaching van leidinggevenden.

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding: soms is de snelste interventie om een aantal keer het werkoverleg of de teamvergadering te observeren en te begeleiden. Wat maakt dat het team niet zoveel resultaten boekt als andere? Tijdens procesbegeleiding blijken belangrijke antwoorden en zijn gerichte interventies mogelijk. Je legt de vinger op de zere plek; dus dit is het!