Metaprofiel Analyse® in het team

De kracht van een team zit vaak in de verschillen tussen teamleden, maar wat is het soms lastig daarmee om te gaan. De metaprogramma's maken de verschillende denkstijlen van mensen duidelijk en maken de samenwerking prettiger en effectiever!

Bij deze trainingsmodule vindt de test niet plaats per computer, maar werken we in een workshop met zelfanalyse.

Indicatie

Bij alle teams, op weg naar een open werkcultuur en meer resultaten met minder inspanning, bij moeizame samenwerking, na fusie of reorganisatie (veranderingen), bij gebrekkige communicatie, bij ziekteverzuim en stress, onderling wantrouwen, bij het niet-halen van teamdoelen, bij de start van een nieuw team of als versterking van een bestaand team.

Opzet

  • Wat zijn metaprogramma's en wat is het nut ervan?
  • Welke metaprogramma's zijn er inclusief beschrijving
  • Zelfanalyse: metaprofiel
  • Metaprofiel van het team
  • Conclusies en advies: welke verschillen en overeenkomsten zijn er, en hoe stimuleren of hinderen deze onze samenwerking?
  • Hoe benutten we verschillen?
  • Wat moeten we nog ontwikkelen om onze doelen te halen?
  • Wat is er nog nodig om onze taken te vervullen?
  • Is het teamprofiel 'compleet' (dwz niet te eenzijdig)?

Resultaten

Merkbaar betere samenwerking in het team; begrip voor en het benutten van verschillen. Elkaar beter en op een andere manier leren kennen. Effectievere communicatie. Handvat tot verbetering teamsamenstelling of tot ontwikkeling: wat is er nog nodig om onze doelen te bereiken en onze taken te vervullen?

Duur

Deze module duurt 2 dagen.

Doelgroep

Teams, afdelingen, locaties, MT, maatschap, multidisciplinaire teams.