Coaching van leidinggevenden

Individuele coaching, gericht op nieuwe denkwijzen en gedrag, en meetbaar op basis van Metaprofiel Analyse®, helpt leidinggevenden in de gewenste ontwikkeling van organisatiecultuur, hun leidinggevende stijl en bijbehorende teamresultaten.

Coaching van leidinggevenden kan deel uitmaken van een actieprogramma maar ook 'los' worden afgenomen naar behoefte.

Iedere leidinggevende of manager heeft wel eens te maken met moeizame communicatie met medewerkers of collega’s, hoge werkdruk en spanning, het beleid komt maar niet tot uitvoering op de werkvloer, (andere) professionals laten zich niet zomaar aansturen, teamleden verhullen fouten of de fusie geeft meer lasten dan lusten.

Coaching kan helpen om gedragspatronen die niet effectief zijn, te doorbreken en te vervangen door gedrag dat functioneel is.

Ook dient executive coaching om lastige situaties grondig te analyseren met een niet-belanghebbende en er (beter) mee om te gaan.

Startpunt van coaching is Metaprofiel Analyse® als nulmeting voor uw huidige denkstijlen en bijbehorende gedragspatronen, indivuele waarden en overtuigingen.

Tijdens de nabespreking van deze testresultaten stelt u coachingsdoelen op, die meetbaar zijn aan het einde van de coaching. Behalve gesprekstechnieken maken we waar nodig gebruik van nonverbale technieken en oefeningen om overtuigingen en gedrag te veranderen.

Individuele coaching vormt vaak een aanvulling op management development of is anderszins onderdeel van een actieprogramma gericht op cultuurverandering.

Gedragscode

We werken vanuit respect en gelijkwaardigheid, vertrouwen, veiligheid en betrokkenheid en we houden ons aan de ethische gedragscode (Pdf document, 120 kb) van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches).