Speelveld der verandering

Het speelveld der verandering is een analysemethode om op systeemniveau te kijken welke dynamieken werkzaam zijn binnen een organisatie of team en zo te zoeken naar interventies die met de minste inspanning het grootste effect opleveren. De analyse is ontwikkeld door ir. Guus Hustinx, mede verbonden aan het IEP te Nijmegen.

'Een systeem is een als geheel ervaren stelsel waarvan de elementen samenhangen; de elementen beïnvloeden elkaar immers doorlopend en werken toe naar een gemeenschappelijk doel.' Aldus de definitie van Art Kleiner (Het vijfde discipline werkboek).

Organisaties en ook losse teams, maar ook de gezondheidszorgsector; zijn voorbeelden van systemen.

Wat heb je aan een speelveld?

Het speelveld der verandering levert inzichten op over wat er speelt binnen een systeem en wat de meest effectieve interventies zijn voor verandering.

Hoe werkt de methode?

Het veld wordt gedefinieerd op een geschikt procesniveau: de organisatie als geheel, het OK-complex of de zorglocatie of het individuele team), afhankelijk van het vraagstuk.

De werkzame spelers worden bepaald, evenals de externe invloeden op het systeem.

Soms zijn er ontbrekende spelers, die niet direct zichtbaar of actief lijken in het systeem, maar dit wel degelijk beïnvloeden.

De waarden en criteria van de spelers worden bepaald, evenals de dynamiek in het speelveld (belangen, interactiepatronen; escalerende of stabiliserende dynamieken). Gezien de gewenste verandering, kun je op basis van deze informatie de beste interventie bepalen. Bij escalatie is een ander soort ingreep nodig dan bij een stabiliserend systeem. Daarbij geldt: de hindernis bepaalt de interventie. Deze wordt gecheckt op mogelijke nadelen, waarna actiestappen worden bepaald en geborgd.

De methode gebruikt een keur aan technieken, gebaseerd op systeemtheorie (die Peter Senge toepast op organisaties) en NLP.

Opzet

Tijdens een actieprogramma, adviseringstraject of cultuurscan, kan blijken dat er informatie ontbreekt. Een team kan een vraagstuk hebben dat maar niet opgelost raakt, enz.

Het speelveld der verandering wordt uitgevoerd onder leiding van een adviseur van Kikker Groep. Afhankelijk van het vraagstuk, is dit mogelijk met het gehele team of met alleen de leidinggevende of met 'neutrale' respresentanten die de betrokken spelers belichamen.

De resultaten zijn meestal nieuwe inzichten en gerichte interventies.

Duur

Een intake, daarna de bijeenkomst van circa een dagdeel.