Onderlinge irritaties

Onderlinge irritaties zijn een signaal dat niet wordt voldaan aan ofwel waarden en criteria, normen (gedragsregels) of verwachtingen.
Kleine irritaties kunnen verworden tot de kiezel in je schoen, waardoor je uiteindelijk niet meer kunt lopen. Direct reageren op irritaties is een recept om kiezels te verwijderen voordat het team of maatschap echt niet meer lekker loopt. Maar hoe begin je?

Tips voor actie:

Nulmeting

Nulmeting van de waarden, criteria en teamsamenwerking op basis van Metaprofiel Analyse®, gevolgd door twee dagen teamvorming en teamcoaching met Metaprofiel Analyse®. Hierin wordt duidelijk wat mensen verwachten, hoe ze van elkaar verschillen en hoe die verschillen te benutten zijn.

OCAI-assessment

OCAI-assessment voor meer inzicht in de dynamieken en het bepalen van specifieke interventies; wat gaan we meer en minder doen. Nabespreken en acties vaststellen in een teamdag.

Actieprogramma

Actieprogramma: op welk niveau moeten veranderingen plaatsvinden? Soms moeten werkwijzen worden aangepast, soms volstaan interventies op fysiek niveau, soms zijn aanvullende communicatievaardigheden nodig (om adequaat te reageren op irritaties). Het hoogste niveau zijn de individuele en gezamenlijke mentale modellen die ieders gedrag sturen.

Speelveld der Verandering

Soms is nadere analyse met het Speelveld der Verandering nuttig om de grootste hefboom tot verandering te vinden. Speelt er bepaalde coalitievorming of ongezonde competitie? Tussen wie en waarom? Hoe worden coalities gevormd en beleefd? Hoe leidt dit precies tot irritaties? Welke oplossingen zijn hiervoor?

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: lijkt minder relevant in een maatschap van gelijkwaardige maten. Toch is leidinggeven belangrijk, gezamenlijk of bij toerbeurt. Vaak blijkt er in de maatschap een primus inter pares te zijn, iemand met natuurlijke people skills. Soms is specifieke coaching nodig op basis van metaprogramma's, waarbij maten de besluitvaardige houding en innerlijke referentie die ze voor hun vak als specialist hebben aangeleerd, 'uitzetten' bij collegiaal overleg. Samenwerking wordt soepeler bij een externe referentie en reactieve, luisterende houding.

Teamvorming en teamcoaching

Teamvorming en teamcoaching: de maten onderling kunnen hun interactiepatronen aanpassen als ze zich hiervan bewust worden. Een Metaprofiel Analyse® danwel een andere teamtraining of teamcoaching versterkt onderling vertrouwen en verbondenheid en maakt eventueel nog voorkomende irritaties sneller en makkelijker bespreekbaar en op te lossen.