Training

Zonder goede samenwerking blijven productiviteit en veiligheid moeizaam haalbare doelen. Er is veel winst te behalen in teamvorming en teamcoaching om de samenwerking te optimaliseren. Daarbij is het nodig dat de teamleden individueel en gezamenlijk attitudes en vaardigheden ontwikkelen die de samenwerking optimaliseren.

Speciaal voor teams heeft Kikker Groep trainingsmodules ontwikkeld. Iedere training is maatwerk, de volgende modules dienen als voorbeeld:

Teams: