De werkdruk is zo hoog, dat we allemaal gehaast en geërgerd zijn.

Hoe dan precies? Ook bij werkdruk geldt: begin bij de feiten.

Soms is er een feitelijk verhoogde werkdruk (al dan niet tijdelijk): er zijn meer patiënten, door de reorganisatie moet men cliënten verzorgen én de eigen werkwijze aanpassen, er zijn collega's vertrokken of ziek terwijl het patiëntenaanbod gelijk blijft. In dat geval moet er tijdelijk of structureel iets aan het aantal personeelsleden en/of cliënten/patiënten gedaan worden.

Soms echter zit werkdruk meer in de beleving. Dat kan als teamleden zo verschillen in denkstijlen of metaprogramma's dat samenwerken telkens veel ergernis of misverstanden oproept. Of als er zoveel culturele entropie is binnen de organisatie, dat iedere afdeling een andere cultuur heeft. Samenwerken kost dan veel tijd, want je hebt aan een half woord niet genoeg. Soms ontstaat werkdruk omdat men niet assertief genoeg is (grenzen stellen, nee zeggen), soms pakt men problemen van andere afdelingen op of hebben mensen gewoon meer vaardigheden nodig (doelen bereiken, timemanagement).

Soms is er sprake van organisatiepolitiek, onveiligheid en wantrouwen: dat geeft werkdruk, omdat de omloopsnelheid en de waarde van informatie in deze gevallen sterk daalt.

Let op: soms is de werkdruk de rationalisatie voor de ergernis, die eigenlijk ontstaat door: ik ben het niet eens met de nieuwe strategie of de nieuwe stijl van leidinggeven enz.

Tips voor actie:

Nulmeting

Nulmeting van de waarden, criteria en teamsamenwerking op basis van Metaprofiel Analyse®, gevolgd door twee dagen teamvorming en teamcoaching met Metaprofiel Analyse®. Hierin wordt duidelijk hoe mensen denken en werken, hoe verschillen te benutten zijn en hoe daarmee de werkdruk omlaag kan.

Speelveld der Verandering

Nadere analyse met het Speelveld der Verandering helpt om de grootste hefboom tot verandering te vinden. Welke aanpassingen in de structuur zouden helpen? Hoe komt het dat andere afdelingen hier 'werk kunnen dumpen'?

Actieprogramma

Actieprogramma: op welk niveau moeten veranderingen plaatsvinden om de werkdruk te managen? Soms moeten werkwijzen worden aangepast, soms volstaan interventies op fysiek en logistiek niveau, soms zijn vaardigheden nodig (om werkdruk te managen en resultaten te bereiken). Het hoogste niveau zijn de individuele en gezamenlijke mentale modellen die ieders gedrag sturen.

Teamvorming en teamcoaching

Teamvorming en teamcoaching: twee teamdagen n.a.v. Metaprofiel Analyse® of een teamtraining Doelen stellen en Bereiken of Timemanagement kunnen de oplossing vormen door nieuwe inzichten en vaardigheden rondom het thema werkdruk te 'installeren'. De communicatietraining leert teamleden assertiviteit en duidelijkheid. Teamcoaching bevordert veiligheid, openheid en daarmee snel, soepel samenwerken.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling: leidinggevenden die zich bewust zijn van werkdruk, kunnen de teamleden coachen, meer met andere afdelingen communiceren, een gevoel van veiligheid binnen het team bevorderen. Opties zijn management development voor de hele organisatie, een workshop leidinggeven of de trainingsmodules Lerende teams of Verandermanagement als werkdruk mede ontstaat door weerstand.