Cultuurscan

Door het meten van de huidige en gewenste organisatie/teamcultuur, neemt de kans op succesvolle organisatieverandering of verbetering met ruim 60% toe. Ook managen wordt makkelijker als u zich bewust bent van de machtige factor die organisatiecultuur is.

Een nulmeting zou het beginpunt moeten zijn van alle acties die organisaties van plan zijn, want meten is weten. Vooraf meten waar je staat zodat je achteraf het resultaat kunt bepalen.

Hoe (snel) werkt een cultuurscan?

Kikker Groep meet organisatiecultuur (denkwijzen en gedragspatronen) op basis van twee snelle, valide methoden. De scan werkt snel, is dus betaalbaar en levert een schat aan praktische aanknopingspunten.

  • Het Organizational Culture Assessment Instrument van Quinn & Cameron. Er zijn 4 pakketten voor verschillende budgetten.
  • Metaprofiel Analyse® (MPA) is ontwikkeld door het Instituut voor Eclectische Psychologie. Via een test per computer die medewerkers of een representatieve steekproef daarvan invullen, worden metaprogramma's bepaald: dit zijn meetbare denkstijlen met bijbehorende waarden, criteria en gedrag.

Zo benutten organisaties de cultuurscan:

  • Leidinggevenden en teams worden zich bewuster van hun eigen cultuur. Deze wordt vaak 'onbewust' beleefd. Door de test wordt deze bewust, meetbaar, zichtbaar: te beoordelen en te veranderen.
  • De test kan grote aha-inzichten opleveren plus een sterke impuls tot gezamenlijke verandering. 'Nu kunnen we de vinger erop leggen; dit gaan we aanpakken.'
  • Door de test kunt u anticiperen op eventuele weerstand bij medewerkers; deze komt niet meer onverwacht.
  • U krijgt aanknopingspunten hoe u medewerkers 'mee' krijgt en zodoende hun energie en creativiteit kunt benutten: meer draagvlak voor verandering.
  • U krijgt inzicht in een mogelijk actieprogramma; wat kunt u doen en hoeveel tijd, inspanning en geld is daarvoor nodig? Wat gaat dat mogelijk opleveren?