Actieprogramma

Het actieprogramma voor duurzame organisatieverandering en organisatiecultuur is een maatwerk mix van maatregelen en interventies, die elkaar versterken, gebaseerd op de cultuurscan.

Het actieprogramma biedt organisaties:

  • gewenste veranderingen in denkwijzen (waarden, overtuigingen, criteria) en
  • in gedrag (communicatie & interactie, resultaten),
  • aanpassingen in beleid, structuur, processen en waar nodig ook fysieke omgeving
  • en op die manier duurzame verandering, ontwikkeling of verbetering in productiviteit, veiligheid, kwaliteit van zorg en tevreden patiënten of cliënten.

Hoe werkt een actieprogramma?

Opdrachtgevers kiezen hun eigen maatwerk, van een lichte, korte versie tot een compleet veranderingsprogramma, dat 2 tot 3 jaar kan duren.

Van workshops om iedereen op één lijn te krijgen, het coachen van bestuurder of manager, mobiliseren van netwerken in de organisatie, het inzetten van veranderteams, tot training of coaching van leidinggevenden of teams, ieder actieprogramma is maatwerk.

  • Kikker Groep begeleidt het proces van cultuurscan tot actieprogramma tot daadwerkelijke uitvoering.

De opdrachtgever heeft de regie en neemt beslissingen over wat men wil, onze adviseurs adviseren hierover en begeleiden het proces: hoe kom je daar? Uiteindelijk kent de opdrachtgever de eigen organisatie het beste; De mensen van Kikker Groep zijn competente procesbegeleiders.

  • Onze adviseurs zijn tevens opgeleid tot trainer en coach; zij 'stappen erin' en blijven betrokken bij de opdrachtgever tijdens uitvoering van het actieprogramma. Zij adviseren, stimuleren, coachen, stellen vragen, trainen en onderwijzen, confronteren, sturen bij en houden de vaart erin tijdens dit proces.
  • De opdrachtgever stelt meestal een veranderingsteam in van veranderaars; leden van het (top)management, capabele enthousiaste teamleden en andere opinieleiders. Dit netwerk vormt de kopgroep die de verandering in de organisatie gaat neerzetten. Periodiek zijn er bijeenkomsten met de mensen van Kikker Groep.
  • Belangrijke elementen van ontwikkeling van organisatiecultuur, en vaak onderdeel van het actieprogramma, zijn leiderschapsontwikkeling, teamvorming en -coaching en training.

Rudolf van Tilborg, regiomanager Philadelphia Veluwezoom:

Wij zijn tevreden: teamdoel gesteld en gehaald
'Twee aparte dagen, met een tussenliggende periode van zes weken, hiermee bezig zijn heeft het managementteam een stuk bewustwording opgeleverd hoe gezamenlijk aan een doel te werken. Hier heeft de aangeboden theorie over waarden, criteria, vormvoorwaarden, obstakels en waar haal je de motivatie vandaan, aan bijgedragen.

Het is ons gelukt een teamdoel te formuleren en hier in de zes tussenliggende weken concreet mee aan de slag te gaan. Het is door ons team als extra input ervaren om actief en slagvaardig het methodisch werken in onze organisatie een nieuwe impuls te geven.

Er zijn veel onderwerpen aangeraakt die in de nabije toekomst om verdere verdieping vragen. De inbreng van de metaprogramma's werkte verhelderend en gaf mede verklaringen voor teamgedrag. Dit werkte prikkelend om juist met dit onderwerp verder te gaan.

Een volgende stap zal zijn om aan de hand van de metaprogramma's te komen tot een teamprofiel. Een nieuw teamdoel dat naar aanleiding van deze dagen gesteld is! Wij zijn zeker tevreden!'