Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

De cultuurmeting staat online voor alle bestuurders, zorgmanagers, artsen in de 1e en 2e lijn, verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici en andere zorgprofessionals.

Meedoen aan deze benchmarkvan organisatiecultuur met het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) levert u direct uw eigen cultuurprofiel met toelichting én de gemiddelden per (deel)sector: eerste lijnszorg, ziekenhuizen, verpleging & verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, overig.

Hoe bepalen 'familiecultuur', hiërarchie, marktgerichtheid en ondernemingszin de productie en kwaliteit in uw instelling?
Test het nu online in een kwartier

Waarom onderzoeken we cultuur in de zorg?

Doel van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is om te kijken of er een dominante werkcultuur bestaat per deelsector van de gezondheidszorg en welke dat is. Zo'n dominante werkcultuur zou de huidige kansen en problemen kunnen verklaren per sector.

Als daarentegen blijkt dat er een grote diversiteit in werkculturen bestaat, verklaren deze mogelijk de verschillen tussen uitblinkers en minder presterende organisaties.
Ook wordt gemeten wat de gewenste werkcultuur is.

Deze gegevens bieden aanknopingspunten voor verandering, verbetering of juist borging van de huidige situatie.