October 2007

Personeelsbehoud: hoe houden we de goede mensen in dienst?

Dat het personeelstekort in de zorgsector door ontgroening en vergrijzing toeneemt, weet inmiddels iedereen. Naast alle initiatieven om nieuw personeel te werven op de krappe arbeidsmarkt, is de meest effectieve oplossing tegen personeelstekort: goed personeel in dienst blijven houden. En dat heeft u zelf in de hand.

Lees verder...

David en Goliath ondernemen in de zorg

De komende vijftien jaar stijgt het volume van de zorg met 50%. Er komen meer complexe en chronisch zieke patiënten, die zich volgens de tijdgeest veeleisend en mondig opstellen. Voor die toenemende zorgvraag zijn 500 tot 700.000 extra zorgverleners nodig (terwijl de beroepsbevolking tegen 2025 maar met 200.000 stijgt). De collectieve lasten van de zorg stijgen met 6% terwijl de algemene solidariteit afneemt.

Dat zijn de uitdagingen voor de zorgsector, aldus het Ministerie van VWS tijdens een studiemiddag op 4 oktober 2007. VWS zoekt de oplossing in marktwerking, die zorgt voor ondernemerschap, innovatie, kwaliteit en productiviteit.

Lees verder...

Huidige zorgcultuur staat vernieuwing in de weg

'Interessant om te zien wat er uit mijn OCAI-cultuurtest kwam; ook omdat ik afweek van het gemiddelde in de tweedelijns zorg.' Aan het woord is Eduard Monteban, manager OK/CSA in het Diaconessen ziekenhuis Meppel en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling.

'Ik vind het een uitstekend initiatief om de zorgcultuur in Nederland te meten zodat duidelijk wordt hoe we samenwerken in onze ziekenhuizen. Naar mijn gevoel staat die cultuur wel eens vernieuwing in de weg. Ik vind personeelsleden soms wat passief – ze vinden het te druk maar komen zelf niet met oplossingen. Klagen helpt namelijk niet.

Lees verder...

Bezuinigen, kwaliteit én innovatie begint met waardering

Prinsjesdag in het licht van het Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

De prinselijke parade rond de Haagse hofvijver veroorzaakt jaarlijks nieuwe golven; van bezuiniging, verontwaardiging, bezorgdheid, opluchting of berusting. Komend jaar stijgt het totale zorgbudget weliswaar, maar moeten de ziekenhuizen 160 miljoen bezuinigen én moet de aandacht tegelijkertijd naar de speerpunten kwaliteit, innovatie en preventie. Die doelen staan op gespannen voet met elkaar.

Lees verder...

Bouw commitment met waardering

Het komt er vaak niet van in de waan van de dag. En wij Nederlanders zijn niet zo uitbundig. We doen gewoon ons werk. De meesten geven zichzelf bijna nooit complimenten. En aan hun collega's of medewerkers ook niet. Omdat ze er niet in geoefend zijn. En omdat het niet gebruikelijk is. De collega's zien je aankomen! Ze zoeken er iets achter. Of ze barsten in lachen uit. Ongemakkelijk alom...

Lees verder...