Personeelsbehoud: hoe houden we de goede mensen in dienst?

Dat het personeelstekort in de zorgsector door ontgroening en vergrijzing toeneemt, weet inmiddels iedereen. Naast alle initiatieven om nieuw personeel te werven op de krappe arbeidsmarkt, is de meest effectieve oplossing tegen personeelstekort: goed personeel in dienst blijven houden. En dat heeft u zelf in de hand.

Wat blijkt namelijk uit onderzoek? De belangrijkste vertrekreden is ontevredenheid over leidinggevende en collega's. Dat is dus niet het salaris of de werkdruk! Recent Nederlands onderzoek onder vertrekkende verpleegkundigen laat zien dat de helft (!) zou zijn gebleven als de instelling zich flexibel zou hebben opgesteld.

Het essay 'Personeelsbehoud: hoe houden we de goede mensen in dienst?' van Kikker Groep laat zien dat het vervangen van vertrekkers zo een half jaarsalaris kost. Stel je voor dat je dat geld kon investeren in het betreffende team of afdeling.

Organisaties en leidinggevenden blijken zelf veel te kunnen doen om vertrek te voorkomen; het essay behandelt manieren om goed personeel in dienst te houden.