'Nu is het tijd voor de zachte kant'

'We werken wel patiëntgericht, maar nog niet patiëntgedreven. We waren zo gewend om bezig te zijn met medisch-technologische en bedrijfsmatige dingen. Maar hoe behandel je patiënten als persoon? Op de werkvloer nemen we nu collega's die dat heel goed kunnen, als rolmodel.'

Lees verder...

Waarden laten 'aarden'

Alle zorginstellingen hebben wel zo'n beetje dezelfde missie: goede zorg leveren aan bewoner, cliënt of patiënt. Maar de manier waarop, vanuit welke waarden: daarin zit 'm het verschil. Waarden gezamenlijk uitwerken kan een bron van kracht en motivatie zijn. Stapje voor stapje vertaal je waarden, tijdens teamoverleg, naar steeds tastbaardere niveaus. Noodzaak om het bij de waarde behorende gedrag te vertonen, wordt daarnaast van 'buitenaf' gestimuleerd door de organisatie hierop aan te passen.

Lees verder...

Veranderingsbereidheid en -vermogen vergroten

Veel mensen vinden verandering 'eng'. En soms met reden. Toch kan nieuw terrein best 'beter' blijken te zijn dan het vertrouwde terrein. Maar dat weet je niet als je het niet verkent. Veranderingspotentieel kun je trainen met kleine stapjes. Het doorbreken van geijkte gedachte- en gedragspatronen stimuleert ontwikkeling op allerlei niveaus. Dat begint simpel, door dagelijkse routines (zonder 'zware lading') eens te doorbreken en zo te 'wennen aan de onwennigheid' van verandering.

Lees verder...