Leergang Mensgericht Leidinggeven in de zorg

Bereik kwaliteit, veiligheid, productiviteit, tevreden personeel en patiënten: uw professionals werken graag met een leidinggevende die aandacht, respect en begeleiding biedt.

Start 20 maart en 4 september, slechts 12 plaatsen per groep. Leergang bestaat uit Metaprofiel Analyse (meting), training én coaching. Voor leidinggevenden op HBO-niveau.

Haal meer uit uzelf en uw team met deze leergang

Goede voornemens: kritische precisie vooraf en onderweg

Hoe komt het toch dat die goede voornemens zo lastig waar te maken zijn? Omdat dit onder andere afhangt van denkstijlen of metaprogramma's die 'de gemiddelde mens' minder ontwikkeld heeft: mismatchen (kijken wat er niet klopt, ontbreekt, misgaat) en specifiek denken (letten op details, hoe gaat het precies).

Lees verder...

Mensgericht leidinggeven in de zorg

Deelnemers aan het onderzoek Zorgcultuur ervaren hun leidinggevenden als prestatiegericht. De taken moeten koste wat kost af op de vereiste manier. De werkdruk is hoog. De zorgprofessional moet het afgesproken aantal patiënten of cliënten halen in minimale tijd.
Mensgericht managen is effectief omdat door aandacht voor de mensen, taken makkelijker afkomen. Mensgericht wil zeggen: rekening houden met de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de mens. Welke zijn dat bijvoorbeeld? En hoe doe je dat precies? Soms is het nodig om te stoppen met 'pamperen' en eisen te stellen aan mensen. Soms moet je juist minderen met cijfers en controleren en meer contact maken.

Lees verder...

Vraaggericht werken in het verpleeg-verzorgingshuis

De bewoner centraal en vraaggericht werken - voor personeelsleden en leidinggevenden is dat nog wennen. Daems: 'Verzorgenden, helpenden en afdelingshulpen voelen zich veilig in de oude structuur en hiërarchiecultuur. Vraaggericht werken betekent meer eigen verantwoordelijkheid nemen en daarop aangesproken kunnen worden. Je moet experimenteren, fouten durven maken, maatwerk leveren voor een bewoner, dingen uitproberen. Daaraan werken we nu.'

Lees verder...

Nieuw artikel: Metaprogramma's en doelen

Nieuw: Doelen stellen en bereiken: schakelen tussen metaprogramma's.
Goede voornemens waarmaken en volhouden vereist voortdurend schakelen tussen verschillende denkstijlen of metaprogramma's. Bij nadere analyse is het een kunde voor gevorderden, die echter wel te leren is.