Bouw commitment met waardering

Het komt er vaak niet van in de waan van de dag. En wij Nederlanders zijn niet zo uitbundig. We doen gewoon ons werk. De meesten geven zichzelf bijna nooit complimenten. En aan hun collega's of medewerkers ook niet. Omdat ze er niet in geoefend zijn. En omdat het niet gebruikelijk is. De collega's zien je aankomen! Ze zoeken er iets achter. Of ze barsten in lachen uit. Ongemakkelijk alom...

Waarom zou je die moeite dan doen? Waardering weeft sterk cement tussen mensen; wie zich gewaardeerd voelt, is eerder bereid om zich in te zetten voor de ander, de organisatie of het team. Waardering kan mensen aanzetten tot grote prestaties. Je bouwt er commitment en een goede werksfeer mee, omdat mensen zich gezien weten, zich veilig voelen en hun ideeën eerder uitspreken. Bovendien traint 'waardering' de geest om te focussen op wat er (wél) goed gaat: deze denkstijl bevordert (zelf)vertrouwen, teamgeest en optimisme en beloont 'gewenst gedrag'.

Er zijn 1000 manieren om collega's te waarderen; een hele effectieve is het geven van complimenten. Dat kost niets, alleen wat oefening en discipline.

De techniek:

  1. Zorg dat u het compliment meent. Alleen dan komt het goed over en bereikt het zijn doel.
  2. Begin uw zin met 'ik'... Dit houdt de ander open en nieuwsgierig en maakt duidelijk dat dit compliment geen feit is maar uw mening.
  3. Maak uw compliment specifiek; wat precies waardeert u? Welke bezigheden, vaardigheden of kwaliteiten van de ander ervaart u als prettig, in welke context?
  4. Oefen zodat uw compliment vloeiend klinkt en geef er minstens één per dag, aan telkens andere collega's. U zult eraan wennen, waardoor het steeds beter gaat. En uw collega's ook.
  5. Als collega's achterdochtig, lacherig of gegeneerd reageren, zeg dan rustig dat u het toch meent. En ga over tot de orde van de dag. Houd vol.
  6. Als ontvanger 'hoeft' u niets met een compliment. Een dubieus compliment zegt iets over de bedoelingen van de gever. Reactie op een gemeend, prettig compliment: Dank je!
  7. Let eens op waarover mensen elkaar complimenteren: dit zegt iets over de (waarden) van de heersende werkcultuur. Openlijk gegeven complimenten (door de leidinggevende) benadrukken en belonen gewenst gedrag in team of organisatie.
  8. En: geef uzelf minstens een compliment per dag.