Onderzoek Metaprofiel Analyse®

Kikker Groep is op zoek naar teams in de Cure die mee willen doen aan een onderzoek naar organisatiecultuur, gebaseerd op Metaprofiel Analyse®.

Doel is om een gemiddeld cultuurprofiel op te stellen van verschillende teams in de Cure. Een representatief gemiddelde is een prettige benchmark om je team, cluster of zorginstelling mee te vergelijken. De verschillen en overeenkomsten t.o.v. zo'n gemiddelde kunnen nuttige informatie opleveren.

Het gaat om Metaprofiel Analyse® met een computertest en nabespreking met het gehele team.

Voorwaarden voor deelname

  • Uw team werkt in de Cure; het kan een MT zijn, maar ook een maatschap of multidisciplinair team, bij voorkeur uit een ziekenhuis.
  • Ieder teamlid is bereid om individueel de computertest te maken en één dag uit te trekken voor de plenaire nabespreking op uw locatie.
  • De resultaten worden verwerkt tot een gezamenlijke publicatie.
  • Alleen kosten worden in rekening gebracht, zoals kosten voor berekening van de metaprofielen door het Instituut voor Eclectische Psychologie, reiskosten en materiaalkosten.
  • Kikker Groep bepaalt welke en hoeveel teams in aanmerking komen voor deelname. Over deze beslissing kan niet worden gediscussieerd. Wel krijgt u altijd bericht over de beslissing.

Neem contact op als u geïnteresseerd bent.