Leidinggevenden komen naar u toe deze zomer!

nederlandMisschien verdienen de harde werkers in de zorg wel een eigen Olympische medaille. In ieder geval verdienen ze aandacht en waardering. Zeker in de zomermaanden, als de vakantieplanning uitonderhandeld is en er soms vele diensten gedraaid worden vanwege afwezige collega's. Lees vooral ook het artikel Goud op de werkvloer!

Een van de oplossingen tegen werkdruk, is een deel van de regie neerleggen bij het personeel dat zorg verleent. In de zorg werken goed opgeleide, verantwoordelijke, hardwerkende mensen met hart voor de patiënt. Hen de regie geven betekent hen erkennen, hun bijdrage waarderen en serieus nemen.

Daarmee benut en mobiliseer je de energie die nu vaak uitmondt in klagen, roddelen, ziekteverzuim, frustratie. Want op de werkvloer zie je vaak een indrukwekkende energie, kennis, ervaring en motivatie: het 'goud'. Gebruik dat goud!

Iedere leidinggevende kan nog deze zomer het goud van zorgorganisaties laten schitteren, ook zónder formeel zelfsturende teams in te voeren of andere ingrepen in organisatiestructuur en beloning. Hoe?

Zet de zorgverleners bovenaan uw lijstje en ga naar ze toe deze zomer.

Maar al te vaak komen directeuren, managers en bestuurders daar niet aan toe, omdat ook zij het te druk hebben. Terwijl sommige problemen slimmer, beter en makkelijker op te lossen zijn door zorgpersoneel erbij te betrekken. Medewerkers zien soms details die show-stoppers kunnen zijn. Of zien oplossingen waar je als leidinggevende niet op was gekomen.

Neem die casus in de thuiszorg. De cliënten klagen dat ze 10 verschillende mensen zien; ze willen één verzorgende. Qua rooster is dat echter niet te realiseren. De manager zit ermee. Hoe los je dit op?

Antwoord: vraag het de medewerkers. Betrek het zorgpersoneel erbij. Wat zou jullie oplossing zijn? Ze stellen één team samen per cliënt, zodat die maar 3 of 4 verschillende gezichten ziet. Deze collega's zijn samen verantwoordelijk voor de cliënt en ruilen onderling diensten enz. Omdat ze de oplossing zelf bedenken, staan ze erachter.

De oplossing is eenvoudig, de manier om deze te bereiken ook. Gewoon vragen aan de direct betrokkenen.

Toch vergeten leidinggevenden dit vaak in de drukke waan van de dag. Maar juist als je het druk hebt, loont management by walking around. Wat speelt er, wat moeten we voorkomen, wat zou jullie oplossing zijn voor dit organisatieprobleem? Gebruik het goud!

De techniek voor leidinggevenden:

  1. Zet uw medewerkers deze zomer bovenaan uw lijstje.
  2. Geef hen aandacht: zo geeft en krijgt u goud.
  3. Betrek hen bij uw problemen en uitdagingen.
  4. Loop een dagje mee met de zorgverlening.
  5. Woon een teamvergadering bij.
  6. Neem zelf een dienst over of help mee (als u bevoegd bent).
  7. Organiseer een brainstormsessie over wat er beter kan.
  8. Laat mensen die op verschillende locaties werken, 'inbellen' op een teleconferentie.
  9. (enz...!)