Meer marktcultuur

Hoe kom je van de ene naar de andere cultuur?

Dat hangt af van de organisatie, de situatie; het veranderschema is daarom altijd maatwerk. Wie zijn de belangrijkste cultuurdragers en wat doen zij precies? Welke overtuigingen, waarden en veronderstellingen blijken uit het organisatiebeleid, uit de bejegening van patiënten, uit de interactie met elkaar, de stijl van leidinggeven, het opnamebeleid, de formulieren, de kantine, enz enz? Welke systemen en personen houden de huidige cultuur in stand? Welke neigen het meeste tot de gewenste cultuur? Welke overtuigingen, vaardigheden, gedrag of fysieke maatregelen/voorzieningen vormen de hefboom om tot daadwerkelijke verandering te komen?

Los van het maatwerk, zijn er wel algemene tips te geven, bijvoorbeeld hoe je marktcultuur bevordert. Waar kunnen organisaties dan aan denken? Wat zijn maatregelen die tot meer marktcultuur leiden? En is marktcultuur wel zo slecht...? In vele OCAI-workshops komt men tot de conclusie dat men marktcultuur wil herwaarderen. Hieronder enkele tips van Cameron & Quinn, vertaald naar de zorgsector:

Meer marktcultuur:

 1. Stel duidelijke, meetbare doelen op die u wilt bereiken met uw organisatie of eenheid.
 2. Meet de benodigde indicatoren voortdurend.
 3. Bekijk alle processen met klantcontacten: op welke manier komt de patiënt of verwijzer in aanraking met de organisatie en wat vindt hij daarvan? Wat is er te verbeteren?
 4. Kijk naar behoeften van bepaalde segmenten; kunt u daarop inspelen met nieuwe diensten of kunt u hun verwachtingen (beter) managen?
 5. Houd continu bij hoe de zorgmarkt zich ontwikkelt.
 6. Bekijk uw concullega's op de markt; vraag uw medewerkers hoe wij het beter zouden kunnen doen?
 7. Investeer in een patiënt/cliëntvriendelijke organisatie en meet voortdurend de tevredenheid.
 8. Ga na hoe uw organisatie zou kunnen samenwerken met andere partners; zorgaanbieders, ketenzorg, verwijzers, zorgkantoren; welke creatieve samenwerkingsverbanden zijn mogelijk die ieders positie versterken?
 9. Neem elkaar serieus als professionals: spreek met alle managers en zorgprofessionals doelstellingen af waar u elkaar op aanspreekt en kom met voorstellen tot verbetering van resultaten.
 10. Versterk het tijd- en kostenbewustzijn. Breng voor iedere eenheid in kaart wat de kosten en opbrengsten zijn. Benadruk voor iedere afdeling, ook de staf, de verantwoordelijkheid voor het genereren van voldoende opbrengsten en productie.
 11. Inventariseer mogelijkheden om te bezuinigen.
 12. Stel voor slecht presterende eenheden een termijn vast – wanneer moet wat verbeterd zijn.
 13. Wees duidelijk tegen slecht functionerende personeelsleden, leidinggevenden danwel medewerkers. Spreek een termijn af wanneer er wat verbeterd moet zijn.